Instruktører

Anne-Mette Mørk

Rally

Camilla Jørgensen

22 83 35 86

Hvalpe

Fritz Toft

61 46 90 94

Unghunde

Irma Lahrmann

22 97 99 42

Agility og Familiehundeholdet

Jan de Rosche

40 86 63 37

B-klassen

Kaj Pharsen

28 70 70 29

Hvalpe, Familiehundeholdet og Agility

Kurt Nielsen

40 25 60 79

C-, A- og E-klassen

Lene Hørup

40 61 47 30

Rally, hjælpeinstruktør

Morten Hansen

20 91 52 90

B-klassen

Pernille Lund

22 50 76 49

Familiehundeholdet

Poul-Erik Boel Pilman

Familiehundeholdet

Solveig Nielsen

20 57 43 63

Begynderkonkurrence C (BKC)

Susanne Sabroe

28 68 85 73

Unghunde og Rally

Birgitte Holdgaard

Jane Kappel

Rally

Tina Boel Pilman

Søren Burskov

Ana Justesen

 Agility

Maria Hjeds