Udvalg

I DCH Nibe har vi flere forskellige udvalg. Det er muligt at deltage i disse udvalg, hvis man har interesse i at støtte og hjælpe sin klub. Det drejer sig om følgende udvalg:

Konkurrenceudvalget

Tager sig af alt vedrørende konkurrence, såsom opsætning af baner, finde arealer, skaffe dommere og hjælpere m.m.

Medlemmer:

Kurt Nielsen (tovholder), Irma Lahrmann (bestyrelsen), Dolly Toft (E-klassen), Tina Bjørslev (B-klassen), Kurt Sørensen (rally, bestyrelsen), Lene Hørup (rally), Anne-Mette Gade (agility), Lisbeth Nordentoft (rally)

Køkkenudvalget

Tager sig af alt vedrørende køkkenet, sælger mad/drikke til medlemmerne, lave kaffe m.m.

Medlemmer:

Irma Lahrmann (bestyrelsen), Hanne Sten Hansen (bestyrelsen), Susanne Sabroe, Lisbeth Nordentoft

Kursus- og arrangementsudvalget

Tager sig af at arrangere kurser, dyrlægeaftener, hyggeaftener, teoriaftener m.m.

Medlemmer:

Kaj Pharsen (bestyrelsen), Pia Reintoft (bestyrelsen), Camilla Jørgensen

Husudvalget

Tager sig af alt vedrørende selve klubhuset, vedligeholdelse og reparationer, materiel m.m.

Medlemmer:

Jan de Rosche (tovholder), Kaj Pharsen (bestyrelsen), Morten Hansen, Morten Gunner Hansen, Rene Pedersen

Festudvalget

Tager sig af de muntre opgaver som at arrangere fest og underholdning.

Medlemmer:

Hanne Sten Hansen (tovholder, bestyrelsen), Pia Reintoft (bestyrelsen), Karin Munck

PR-udvalget

Tager sig af hjemmeside, Facebook og Instagram samt sørger for at få begivenheder, som klubbens medlemmer deltager i, formidlet til relevante medier.

Medlemmer:

Anne-Mette Gade, Hanne Sten Hansen (bestyrelsen), Irma Lahrmann (bestyrelsen)